Naujienos - 2022.10.26
Naujienos - 2022.10.26

Mokėtinų sumų sulaikymas kaip alternatyva banko garantijai

Dirbantieji statybų srityje ko gero ne kartą yra susidūrę su sutartinėmis nuostatomis, kuomet genrangovas sulaiko mokėtinas sumas ar mokėtinos sumos dalį iki tam tikros sąlygos įvykdymo. Dažnu atveju ši sąlyga yra banko garantijos ar laidavimo pateikimas, galiojantis sutartimi nustatytą laiką ir iš anksto apibrėžtai sumai. Tik rangovui pateikus šią banko garantiją ar laidavimą, genrangovas perveda likusią mokėtiną sumą.

Rangovas (mūsų klientas) sutartimi su genrangovu susitarė, kad genrangovas sulaikys tam tikrą procentą nuo mokėtinos sumos iki kol mūsų klientas pateiks genrangovui banko garantiją ar laidavimą, lygią genrangovo sulaikytai sumai ir ne trumpesnę nei trijų metų. Rangovui, užsienio juridiniam asmeniui, bankai ir draudimo įmonės atsisakė teikti garantiją. Todėl buvo nuspręsta išlaukti tris metus – tokį terminą, kurį turėjo galioti banko garantija – ir pasibaigus šiam laikotarpiui paprašyti genrangovo grąžinti sulaikytą sumą, kadangi genrangovo sulaikytos mokėtinos sumos atliko statybos rangos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo funkciją, kaip tai būtų padariusi banko teikiama garantija.

Pasibaigus trijų metų laikotarpiui ir genrangovui atsiradus pareigai grąžinti sulaikytas sumas, mūsų klientas gavo pranešimą, kad genrangovas taiko įskaitymą – genrangovas nusprendė, kad rangovas netinkamai vykdė statybos rangos sutartį, todėl nusprendė jai taikyti baudas, kurių dydis, lyg tyčia, yra toks pat kaip genrangovo sulaikytos ir turimos grąžinti sumos. Tarp baudų taikymo pagrindų buvo ir aplinkybė, jog rangovas per trejus metus nepateikė genrangovui banko garantijos ar laidavimo.

Kreipėmės į teismą dėl genrangovo taikytų užskaitų panaikinimo. Džiugu, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai laikė, kad genrangovas baudas taikė nepagrįstai, dažnai baudines situacijas sukeldamas savo paties veiksmais, pvz. genrangovas taikė baudą už tai, kad rangovas nepateikė jam pasirašyti galutinio atliktų darbų akto, tačiau teismas konstatavo, kad genrangovas šie aktais buvo pateikti, tačiau pats genrangovas nepagrįstai jų nepasirašė.

Teismai nustatė, kad genrangovui visam reikalaujamam trejų metų banko ar draudimo bendrovės garantijos terminui sulaikius mokėtinas sumas buvo pasiektas sutartimi nustatytas šio sulaikymo tikslas – šiomis sumomis garantiniam laikotarpiui buvo užtikrinti genrangovo garantinio laikotarpio įsipareigojimai. Be to, su mūsų klientu pasirašytoje sutartyje papildomai numatyta, jog nustatytu terminu nepateikus banko ar draudimo garantijos, genrangovas sulaikymo laikotarpiu turi teisę savo nuožiūra padengti iš sulaikytos kainos dalies visus ir bet kokius neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus rangovo įsipareigojimus užsakovui pagal šią sutartį, įskaitant pareigą tinkamai pašalinti bet kokius garantiniu laikotarpiu nustatytus darbų ir / ar jų rezultatų trūkumus (defektus). Taigi, ši nuostata tik dar kartą patvirtina, kad sulaikyta suma visu garantiniu trejų metų laikotarpiu buvo užtikrinti mūsų kliento garantiniai įsipareigojimai. Teismas taip pat pažymėjo, kad per visą trejų metų garantinį laikotarpį statybų objekto savininkė nepateikė jokių pretenzijų dėl rangovo atliktų darbų kokybės, todėl genrangovas neturėjo pagrindo iš sulaikytos sumos atlikti išskaitymus.

Statybų sektoriuje santykiai tarp rangovų ir genrangovų ne retai būna įtempti. Todėl itin svarbu yra aiškiai ir visoms šalims suprantamu būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas sutartyje.