Paslaugos

Advokatų kontoros pagrindinės veiklos sritys yra verslo ginčai bei nekilnojamojo turto ir statybų teisė. Kontora taip pat teikia medicinos (sveikatos) teisės paslaugas, atstovauja klientų interesus sprendžiant ginčus teismuose bei kitose įstaigose ar organizacijose – tai stiprioji advokatų kontoros pusė.

 • Verslo teisė

  • Steigiame juridinius asmenis ar registruojame individualią veiklą.
  • Rengiame įmonės vidaus dokumentus, tvarkas, taisykles, reglamentus.
  • Atstovaujame ir konsultuojame turto įsigijimo, perleidimo, gamybos ir paslaugų teisėtumo klausimais.
  • Rengiame sutartis (pirkimo – pardavimo, tiekimo, mainų, nuomos, panaudos, reikalavimo perleidimo ir kitas), atstovaujame derybose, teikiame teisines išvadas dėl sutarčių teisėtumo.
  • Atliekame verslo partnerių patikimumo analizę.
  • Atstovaujame teisme ginčuose tarp įmonės ir vadovų, akcininkų dėl žalos atlyginimo, bei sutarčių teisėtumo.
 • Nekilnojamo turto ir statybų teisė
  • Konsultuojame nekilnojamojo turto plėtros, įsigijimo, perleidimo, statybos rangos bei valdymo srityse.
  • Rengiame bei vertiname sutarčių projektus (statybos rangos, projektavimo darbų, nuomos ir kt.).
  • Konsultuojame nuosavybės teisių atkūrimo, detaliųjų planų rengimo, servitutų nustatymo klausimais.
  • Atstovaujame teisme ginčuose dėl nekilnojamojo turto ir statybų rangos.
 • Medicinos (sveikatos) teisė
  • Konsultuojame pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo klausimais.
  • Rengiame sveikatos priežiūros įstaigų privalomus vidaus dokumentus.
  • Teikiame išvadas dėl sutarčių su TLK projektų, sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo, mokamų paslaugų ir priemokų pacientams taikymo.
  • Konsultuojame dėl kontroliuojančių institucijų (TLK, VASPVT) patikrinimų rezultatų teisėtumo.
  • Konsultuojame farmacijos, vaistų kompensavimo, licencijavimo klausimais.
  • Atstovaujame sveikatos priežiūros įstaigas teisme ginčuose su pacientais ir valstybinėmis institucijomis.
 • Bankroto ir restruktūrizavimo teisė
  • Rengiame dokumentus teismui ir atstovaujame dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo.
  • Bankroto ir restruktūrizavimo procedūros metu atstovaujame kreditoriams, akcininkams ar kitiems suinteresuotiems asmenims
  • Konsultuojame ir atstovaujame tyčinio bankroto atvejais.
  • Atstovaujame bankrutuojančioms įmonėms, taip pat kreditoriams teisme ginčijant sudarytus sandorius.
  • Konsultuojame ir atstovaujame vadovus ir akcininkus bylose dėl žalos atlyginimo.
 • Viešųjų pirkimų teisė
  • Konsultuojame klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu.
  • Rengiame viešųjų pirkimų dokumentus.
  • Rengiame pretenzijas dėl pirkimo dokumentų sąlygų ir perkančiųjų organizacijų sprendimų.
  • Atstovaujame ginčuose teisme dėl perkančiųjų organizacijų priimtų sprendimų.
 • Darbo teisė
  • Konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais.
  • Rengiame kolektyvines sutartis.
  • Konsultuojame darbuotojų drausminės atsakomybės, neteisėto atleidimo ir žalos atlyginimo klausimais.
  • Konsultuojame darbdavius dėl santykių su profesinėmis sąjungomis ir darbo tarybomis.
  • Konsultuojame dėl ES piliečių, trečiųjų valstybės šalių piliečių įdarbinimo, leidimų dirbti, gyventi Lietuvoje išdavimo.
  • Atstovaujame darbo ginčų komisijose ir teisme sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus.
 • Draudimo teisė
  • Teikiame teisines konsultacijas dėl draudimo apsaugos ir išmokų.
  • Atstovaujame klientams, kai kyla ginčas dėl draudimo santykių, t. y. dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarčių, vairuotojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, rangovų civilinės atsakomybės draudimo, sveikatos ir nelaimingų atsitikimų, gyvybės, turto draudimo.
  • Atstovaujame ginčuose teisme tarp draudėjo ir draudiko dėl draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo.
 • Šeimos ir paveldėjimo teisė
  • Konsultuojame, gyvenimo skyrium, santuokos nutraukimo, turto dalybų, sutuoktinių ir/ar vaikų išlaikymo, bendravimo tvarkos nustatymo, tėvystės pripažinimo/nuginčijimo klausimais.
  • Rengiame prieš/povedybines sutartis, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių.
  • Atstovaujame bylose dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globos nustatymo.
  • Konsultuojame paveldėjimo teisės klausimais, susijusiais su testamento sudarymu, palikimo priėmimu, testamento pripažinimu negaliojančiu.
  • Atstovaujame įpėdinių interesus teisme dėl teisės į privalomąją palikimo dalį, taip pat ginčijant įpėdinio ar asmens pretenduojančio į palikimą paveldėjimo teises.
 • Finansų ir bankų teisė
  • Konsultuojame skolinantis pinigines lėšas, verslo įsigijimų, nekilnojamojo turto sandorių bei kitokio pobūdžio projektų finansavimui.
  • Teisinių dokumentų, susijusių su bankais, draudimu, lizingu ir kt., ruošimas.
  • Bankų, draudimo kompanijų, draudimo brokerių ir kitų finansinių įstaigų licencijų gavimas.
  • Skolų pertvarkymas, atidėjimas bei restruktūrizavimas.
  • Kredito gavėjų ir skolintojų mokumo teisinis patikrinimas.
 • Migracijos teisė
  • Teisinė pagalba leidimams nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti ir pratęsti galiojančius leidimus;
  • Atstovavimas valstybės institucijose nagrinėjant prašymus išduoti leidimus nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Atstovavimas teisminiuose procesuose, sprendžiant ginčus tarp kliento ir Migracijos departamento.
 • Mokesčių teisė
  • Konsultuojame klientus pelno, gyventojų pajamų, PVM, socialinio draudimo įmokų, nekilnojamojo turto ir kitų mokesčių klausimais.
  • Konsultuojame mokesčių optimizavimo klausimais.
  • Rengiame paklausimus mokesčių administratoriui.
  • Atstovaujame Klientams mokestinių tyrimų ir mokestinių patikrinimų metu.
  • Atstovaujame Mokestinių ginčų komisijoje ir teisme mokestinių ginčų klausimais.
 • Transporto teisė
  • Rengiame ir peržiūrime krovinių bei keleivių vežimo, ekspedijavimo, logistikos, sandėliavimo ir kitas sutartis, konsultuojame dėl šių sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo.
  • Konsultuojame dėl CMR ir TIR konvencijų, AETR susitarimo taikymo.
  • Konsultuojame kitais su vietiniu ar tarptautiniu krovinių bei keleivių pervežimu susijusiais klausimais.
  • Atstovaujame ginčuose teisme dėl krovinių vežimo, vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, draudimo, žalos atlyginimo ir kt.
 • Baudžiamoji teisė
  • Ikiteisminiame tyrime ir teisme giname įtariamuosius ir kaltinamuosius, taip pat atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus bei civilinius atsakovus.
  • Atstovaujame administracinių teisės pažeidimų bylose.
 • Administracinė teisė
  • Atstovaujame ginčuose dėl savivaldybės ir valstybės viešojo administravimo subjektų priimtų individualių ir norminių teisės aktų.