Naujienos - 2023.06.14
Naujienos - 2023.06.14

Iš jūsų sąskaitos mokėjimo operacija gali būti laikoma atlikta ir patvirtinta tik tada, kai jūs duodate sutikimą pingines lėšas nurašyti nuo jūsų sąskaitos

Teisminiuose ginčuose praktikuojančiam teisininkui didžiausias profesinės veiklos apdovanojimas yra kliento atžvilgiu priimtas teigiamas teismo sprendimas. Jei savo poziciją pavyksta apginti abiejų instancijų teismuose – moralinė grąža dvigubinasi.

Vienoje Aranausko advokatų kontoros NEXUS atstovaujamų bylų abiejų instancijų teismuose pavyko įrodyti, jog asmeniui gavus tam tikro dydžio mokėjimą į sau priklausančią sąskaitą, jis tampa šių piniginių lėšų savininku ir nuo šio momento, disponuoti sąskaitoje esančiais pinigais šis asmuo gali tik savo iniciatyva!

Bylos fabula buvo ta, kad klientas su viena iš Lietuvoje veikiančių elekroninių pinigų įstaigų buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią klientas į šios įstaigos sąskaitą įneša ar perveda pinigus, o įstaiga įsipareigoja šias lėšas laikyti ir kliento pageidavimu iš jų atlieka įvairias mokėjimo operacijas.

Klientas, vykdydamas savo įmonės veiklą sutarė su Lenkijoje esančiu pirkėju, jog šis nupirks iš jo du vilkikus, prieš tai sumokėjęs šalių susitarto dydžio avansą. Pirkėjas nurodytą avanso sumą pervedė į kliento sąskaitą, tačiau įstaiga, be jokio pateisinamo pagrindo, įspėjimo, ar tuo labiau, be kliento prašymo ar sutikimo, pavedimu grąžino šias lėšas siuntėjui (pirkėjui), atlikusiam avansinius mokėjimus. Vos tik avanso suma buvo grąžinta pirkėjui, pirkėjas persigalvojo ir atsisakė vilkikus iš kliento pirkti. Tuo metu, kai įvyko kliento atžvilgiu neteisėtas piniginių lėšų pervedimas iš jo sąskaitos atgal pirkėjui, transporto priemonės jau buvo gabenamos į Lenkiją, todėl klientui teko pakeisti planus ir susigrąžinti jas atgal.

Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog klientas dėl įstaigos kaltės patyrė žalą, kuri yra lygi neteisėtai grąžintų piniginių lėšų į pirkėjo sąskaitą sumai, ir kuri iš įstaigos turi būti priteista klientui.

Oponentai pirmosios instancijos teismo sprendimą apskundė, tačiau apeliacinės instancijos teismas dar šią savaitę priimta nutartimi įstaigos apeliacinį skundą atmetė. Apeliacinis teismas pripažino, jog įstaiga neturėjo teisės be kliento sutikimo kontroliuoti klientui nuosavybės teise priklausančių pinigų naudojimo. Teismas išreiškė nuomonę, jog tuo atveju, jei asmuo gauna tam tikro dydžio mokėjimą į sau priklausančią sąskaitą, jis tampa šių piniginių lėšų savininku ir nuo šio momento, disponuoti sąskaitoje esančiais pinigais gali tik savo iniciatyva. Įstaiga, šiuo atveju, be jokio teisėto pagrindo iš kliento sąskaitos nurašė pinigines lėšas, dėl ko klientas patyrė netiesioginius nuostolius – prarado ne tik avansą, bet ir sandorio sudarymas buvo nutrauktas būtent dėl kliento pinigus kontroliavusios įstaigos neteisėtų veiksmų.

Pravartu žinoti kiekvienam, jog iš jūsų sąskaitos mokėjimo operacija gali būti laikoma atlikta ir patvirtinta tik tada, kai jūs (mokėtojas) duodate sutikimą pingines lėšas nurašyti nuo jūsų sąskaitos elektroniniu parašu, suteiktu slaptažodžiu (pvz., SMART ID) ar kt. priemonėmis. Jei tokio sutikimo nedavėte ir piniginių lėšų nurašymas pažeidė jūsų teises, kreipkitės konsultacijos į profesionalius teisininkus, kurie įvertinę situaciją parinks jūsų teisių gynybai tinkamiausią būdą.