Naujienos - 2023.04.18
Naujienos - 2023.04.18

Ar žinojote kuo rizikuojama, perkant nekilnojamąjį turtą ne savo vardu, siekiant išvengti galimo išieškojimo?

2023 m. balandžio 6 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje sprendė dėl asmens piktnaudžiavimo teise ir atsisakymo ginti jo teises teisme.

Šioje byloje ieškovas nurodė, kad jam įsigyjant nekilnojamąjį turtą pirkimo–pardavimo sutartyje kaip pirkėjas nurodytas ne jis, o kitas asmuo ir to kito asmens vardu buvo registruota nuosavybės teisė į šį turtą, nes ieškovas norėjo išvengti galimo išieškojimo iš šio turto. Pašlijus santykiams su asmeniu, kuriuo vardu buvo registruotas ieškovo turtas, ieškovas siekė susigrąžinti teisinę jam priklausančio turto nuosavybę, todėl ieškovas prašė teismo sandorį pripažinti apsimestiniu ir ieškovą pripažinti tikruoju nekilnojamojo turto pirkėju.

Bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai šį ieškinio reikalavimą tenkino, kadangi ieškovas pateikė pakankamai įtikinamų įrodymų, jog būtent jis buvo tikrasis turto pirkėjas ir įrodė visas ieškiniui dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu keliamas sąlygas, įskaitant ir apsimestinio sandorio sudarymo motyvą. Teismai nustatė, kad apsimestinis sandoris buvo sudarytas, nes ieškovas norėjo išvengti galimo išieškojimo iš jam priklausančio turto, kad ieškovo šeimoje nekilnojamasis turtas ne kartą buvo įgyjamas ir registruojamas ne ieškovo, o kitų asmenų vardu.

Vis dėlto, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovės kasacinį skundą, išaiškino, kad, nustačius, jog apsimestinis sandoris sudarytas ir nuosavybės teisės į turtą įregistruotos ne ieškovo, o kito asmens vardu dėl to, kad ieškovas norėjo išvengti galimo išieškojimo iš jam priklausančio turto, toks elgesys laikomas piktnaudžiavimu teise, o kai asmuo piktnaudžiauja teise, teismas atsisako ginti jo teises ir atmeta jo ieškinį.

Kasacinis teismas išaiškino, kad teisinis reguliavimas, skirtas ginti asmenų teisėms, kurios buvo pažeistos sudarant apsimestinius sandorius (sandorių pripažinimo apsimestiniais institutas), negali būti aiškinamas kaip skirtas ginti ir nesąžiningiems asmenims, kurie apsimestinių sandorių pagrindu įgyja subjektines teises pažeisdami kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, t. y. piktnaudžiauja teise. Todėl teismas gali tenkinti ieškinį dėl sandorio, kuris sudarytas ne su tikrąja sandorio šalimi, o su statytiniu, pripažinimo apsimestiniu, jeigu, be kitų būtinų tokiam ieškiniui tenkinti sąlygų, byloje nustatoma, kad ieškovas, kuriam pagal tokį sandorį atsirado teisės ir pareigos, buvo sąžiningas ir pagal sandorį subjektines teises įgijo nepiktnaudžiaudamas teise.

Šaltinis: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-35-403/2023.