Paslauga
Paslauga

Prawo medyczne

  • Konsultujemy w problemach praw pacjentów oraz wynagrodzenia wyrządzonej szkody dla zdrowia.
  • Sporządzamy obowiązkowe dokumenty wewnętrzne dla zakładów opieki nad zdrowiem.
  • Udzielamy wniosków z powodu TLK projektów, finansowania usług opieki nad zdrowiem, zastosowania płatnych usług oraz dopłat.
  • Konsultujemy z powodu prawowitości rezultatów kontroli nadzorczych instytucji (TLK, VASPVT).
  • Konsultujemy w problemach farmacji, rekompensowania leków, licencjonowania.
  • W sądzie reprezentujemy zakłady opieki nad zdrowiem w sporach z pacjentami oraz państwowymi instytucjami.