Usługi

Podstawowe kierunki działalności adwokackiej kancelarii – spory biznesu oraz prawo nieruchomego majątku i budownictwa. Kancelaria również świadczy usługi prawa medycyny (zdrowia), przedstawia interesy klientów rozwiązując spory w sądach oraz w innych urzędach lub organizacjach – to jest mocna strona adwokackiej kancelarii.

 • Prawo biznesowe

  • Zakładamy osoby prawne lub rejestrujemy prywatną działalność.
  • Sporządzamy wewnętrzne dokumenty przedsiębiorstwa, porządek, przepisy, regulaminy.
  • Reprezentujemy oraz udzielamy konsultacji w sprawach nabycia mienia, odstąpienia, prawowitości produkcji oraz usług.
  • Sporządzamy umowy (kupna – sprzedaży, dostawy, wymiany, wynajęcia, użyczenia, żądania odstąpienia oraz inne) reprezentujemy w pertraktacjach, udzielamy opinii prawnych z powodu prawowitości umów.
  • Wykonujemy analizę pewności partnerów biznesu.
  • Reprezentujemy w sądzie w sporach pomiędzy przedsiębiorstwem a kierownictwem, akcjonariuszy z powodu wynagrodzenia szkody oraz prawowitości umó
 • Prawo nieruchomości i prawo budowlane
  • Konsultujemy w dziedzinach rozwoju, nabycia, odstąpienia majątku, umowy o budownictwo oraz kierownictwo.
  • Sporządzamy oraz szacujemy projekty umów ( na wykonanie robót budowlanych, projektowania, wynajęcia i Inn.).
  • Konsultujemy w problemach odtworzenia prawa własności, przygotowania szczegółowych planów, ustalenia serwitutów.
  • W sądach reprezentujemy w sporach o nieruchomy majątek oraz wykonania prac budowlanych.
 • Prawo medyczne
  • Konsultujemy w problemach praw pacjentów oraz wynagrodzenia wyrządzonej szkody dla zdrowia.
  • Sporządzamy obowiązkowe dokumenty wewnętrzne dla zakładów opieki nad zdrowiem.
  • Udzielamy wniosków z powodu TLK projektów, finansowania usług opieki nad zdrowiem, zastosowania płatnych usług oraz dopłat.
  • Konsultujemy z powodu prawowitości rezultatów kontroli nadzorczych instytucji (TLK, VASPVT).
  • Konsultujemy w problemach farmacji, rekompensowania leków, licencjonowania.
  • W sądzie reprezentujemy zakłady opieki nad zdrowiem w sporach z pacjentami oraz państwowymi instytucjami.
 • Prawo bankowości i finansów
  • Konsultujemy w sprawach pożyczek środków pieniężnych, transakcji mienia nieruchomego oraz w finansowaniu projektów innego charakteru.
  • Sporządzenie dokumentów prawnych, związanych z bankami, ubezpieczeniem, leasingiem i inne.
  • Nabycie licencji banków, zakładów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych oraz innych finansowych instytucji.
  • Przekształcenie długów, odroczenie oraz restrukturyzacja.
  • Prawne sprawdzenie płatności nabywców kredytu oraz wierzycieli.
 • Prawo upadłości i restrukturyzacji
  • Sporządzamy dokumenty do sądu oraz przedstawiamy z powodu restrukturyzacji lub wszczęcia sprawy o upadłości.
  • odczas postępowania upadłości oraz restrukturyzacji reprezentujemy wierzycieli, akcjonariuszy oraz inne zainteresowane osoby.
  • Konsultujemy oraz reprezentujemy w przypadkach umyślnego bankructwa.
  • Reprezentujemy bankrutujące przedsiębiorstwa, również w sądach, kiedy wierzyciele toczą spór o zawartych transakcjach.
  • Konsultujemy oraz reprezentujemy kierowników oraz akcjonariuszy w sprawach o wynagrodzenie szkody.
 • Prawo pracy
  • Konsultujemy w problemach zawarcia umów o pracę, wykonania, zmiany oraz rozwiązania.
  • Sporządzamy kolektywne umowy.
  • Konsultujemy pracodawców z powodu dyscyplinarnej odpowiedzialności, bezprawnego zwolnienia z pracy oraz wynagrodzenia szkody.
  • Konsultujemy pracodawców z powodu stosunków ze związkami zawodowymi oraz radami pracy.
  • Konsultujemy z powodu zatrudnienia, zezwolenia na pracę, zamieszkania w Litwie obywateli UE, państw trzecich.
  • Reprezentujemy klienta w komisjach sporu o pracę oraz w sądzie, w rozpatrzeniu indywidualnych oraz kolektywnych sporów z powodu pra
 • Prawo ubezpieczeniowe
  • Udzielamy konsultacji prawnych z powodu ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłat.
  • Reprezentujemy klientów, w sporach z powodu stosunków ubezpieczeniowych, t. j. z powodu umów ubezpieczenia cywilnej odpowiedzialności, obowiązkowego ubezpieczenia cywilnej odpowiedzialności kierowców, cywilnej odpowiedzialności wykonawcy robót, ubezpieczenia zdrowia oraz ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków, życia, mienia.
  • Reprezentujemy klientów w sądzie w sporach między ubezpieczyłem oraz ubezpieczonym z powodu odpowiedniego wykonania podjętych przez umowę ubezpieczeniową zobowiązań.
 • Prawo podatków
  • Konsultujemy klientów w problemach zysku, dochodów mieszkańców, VAT, wpłat ubezpieczenia społecznego, nieruchomego mienia oraz innych podatkowych problemów.
  • Konsultujemy w problemach optymizacji podatków.
  • Organizujemy zapytania administratorowi podatkowemu.
  • Reprezentujemy klientów podczas badań podatkowych oraz podczas kontroli podatkowych.
  • Reprezentujemy w komisji sporów płatniczych oraz w sądzie w problemach sporów płatniczych.
 • Prawo transportu
  • Organizujemy oraz rozpatrujemy umowy o przewóz ładunków oraz pasażerów, umowy ekspediowania, logistyki, magazynowania oraz inne, konsultujemy z powodu zawarcia tych umów, ich wykonania, zmiany oraz rozwiązania.
  • Konsultujemy z powodu CMR oraz TIR konwencji, zastosowania AETR uzgodnienia.
  • Konsultujemy w problemach, związanych z innymi lokalnymi lub międzynarodowymi przewozami ładunków oraz pasażerów.
  • Reprezentujemy w sądzie sporach z powodu przewozu ładunków, zastosowania cywilnej odpowiedzialności przewoźnika, ubezpieczenia, wynagrodzenia szkody i inne.
 • Prawo rodzinne i spadkowe
  • Konsultujemy w problemach zamieszkania oddzielnie, rozwiązania małżeństwa, podziału majątku, utrzymania małżonków oraz/lub dzieci, ustalenia porządku obcowania, uznania /zaprzeczenia ojcostwa.
  • Sporządzamy umowy przed/post małżeńskie, umowy o skutkach rozwiązania małżeństwa.
  • Reprezentujemy w sprawach o rozwiązania małżeństwa z powodu winy małżonka, uznania osoby za bezwłasnowolne lub z ograniczoną własnowolnością, ustalenia opieki.
  • Konsultujemy w sprawach prawa spadkowego w związku ze sporządzeniem testamentu, przyjęcia spadku, uznania testamentu nieprawomocnym.
  • Reprezentujemy interesy spadkobierców w sądzie z powodu prawa na obowiązującą część spadku, również w zaprzeczeniu prawa do spadku spadkobiercy lub innej osoby, pretendującej do spadku.
 • Prawo publicznych zakupów
  • Konsultujemy w sprawach, związanych z organizowaniem oraz wykonaniem publicznych zakupów.
  • Sporządzamy dokumenty publicznych zakupów.
  • Sporządzamy roszczenia z powodu warunków dokumentów zakupów oraz decyzji organizacji dokonujących zakupy.
  • Reprezentujemy w sporach w sądzie z powodu wydanych przez kupujące organizacje decyzji.
 • Prawo migracji
  • Prawna pomoc w uzyskaniu zezwolenia na stałe lub tymczasowe zamieszkanie w Litewskiej Republice oraz na przedłużenie ważnych zezwoleń.
  • Reprezentacja w instytucjach państwowych przy rozpatrzeniu wniosków o wydanie zezwolenia na stałe lub tymczasowe zamieszkanie w Litewskiej Republice.
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych podczas rozwiązania sporów między klientem a departamentem migracji.
 • Prawo karne
  • W dochodzeniu przygotowawczym oraz w sądzie bronimy podejrzanych i oskarżonych również reprezentujemy poszkodowanych, cywilnych powodów oraz cywilnych pozwanych.
  • Reprezentujemy w sprawach wykroczeń cywilnych.
 • Administracyjne prawo
  • Reprezentujemy w sporach z powodu indywidualnych oraz normowych aktów prawnych, wydanych przez podmioty samorządowe oraz publiczną administracją państwową.