Paslauga
Paslauga

Medicinos (sveikatos) teisė

  • Konsultuojame pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo klausimais.
  • Rengiame sveikatos priežiūros įstaigų privalomus vidaus dokumentus.
  • Teikiame išvadas dėl sutarčių su TLK projektų, sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo, mokamų paslaugų ir priemokų pacientams taikymo.
  • Konsultuojame dėl kontroliuojančių institucijų (TLK, VASPVT) patikrinimų rezultatų teisėtumo.
  • Konsultuojame farmacijos, vaistų kompensavimo, licencijavimo klausimais.
  • Atstovaujame sveikatos priežiūros įstaigas teisme ginčuose su pacientais ir valstybinėmis institucijomis.