Новости - 2023.03.21
Новости - 2023.03.21

Kova su šešėline ekonomika: atsiskaitymo grynaisias pinigais ribojimai nuo 5 000 Eur!

Ar žinote, kad nuo 2022 m. lapkričio 1 d. atsiskaitymai pagal sandorius gali būti atliekami grynaisiais pinigais, jeigu jie neviršija 5 000 Eur arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta? Seime nuo 2014 m. svarstytas įstatymo pakeitimas paskutinįjį praeitų metų ketvirtį išvydo dienos šviesą, valstybei žengiant tvirtą žingsnį sandorių skaidrinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo linkme.

Nors ši atsiskaitymus grynaisias pinigais reguliuojanti tvarka gyvuoja jau apie pusmetį, šiandien apžvelgsime pagrindinius klausimus, kurie praktikoje vis dar gali kilti planuojant atlikti atsiskaitymus grynaisiais pinigais.

Ką, šiuo atveju, galime laikyti sandoriu? Tai – įvairūs susitarimai, sutartys: pirkimo-pardavimo, nuomos, rangos, atlygintinių paslaugų teikimo, prekių tiekimo, paskolos ir pan.

Ar galime planuojamo sudaryti sandorio sumą išskaidyti dalimis, tarkime, galutinė jūsų sandorio suma 15 000 Eur, tad ar galite mokėjimus atlikti grynaisiais pinigais 3 kartus po 5 000 Eur?
Atsakymas — ne. Atsiskaitymai pagal bendrą vieno sandorio sumą negali viršyti 5 000 Eur. Sandorio šalys neturi teisės skaidyti sandorio!
Bendra taisyklė yra ta, jog atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorį gali būti atliekami grynaisiais pinigais tol, kol jų bendra suma pasiekia 5 000 Eur sumą.

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimai priklauso nuo to, ar sudarant sandorį ar yra žinoma galutinė sandorio suma:
jei galutinė sandorio suma yra žinoma, pavyzdžiui, perkate automobilį ir iš anksto žinote, jog sandorio vertė yra 10 000,00 Eur, privalote iš karto sumokėti visą sumą negrynaisiais pinigais. Panaši situacija yra ir su nuoma. Jei nuomos sutartis sudaryta nuo 2022 m. lapkričio 1 d. (nuo naujos tvarkos įsigaliojimo) metams laiko, nuomininkas kiekvieną mėnesį privalo atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais, kadangi iš anksto žinoma sandorio suma ir nurodytu atveju ji viršija 5 000 Eur (12 mėn. x 700 Eur = 8400 Eur).
jei galutinė sandorio suma nėra žinoma, pavyzdžiui, UAB „X“ sudarė prekių tiekimo sutartį su UAB „Y“ neapibrėžtai sumai, visi mokėjimai yra vertinami kaip vienas sandoris, todėl įmonės galės atlikti atsiskaitymus už prekes iki viršys 5 000 Eur sumą, o visus kitus mokėjimus privalės atlikti negrynaisiais pinigais.

Ar baudžiama? Atsakymas — taip. Už įstatyme nurodytų reikalavimų nesilaikymą, administracine atsakomybe yra baudžiamos abi sandorio pusės, t. y. ir grynuosius pinigus mokantis, ir juos priimantis asmuo. Kokio dydžio gresia baudos? Atsakymas priklauso nuo atsiskaitymams panaudotos grynųjų pinigų sumos:
— jei atsiskaitymams panaudota grynųjų pinigų suma leidžiamą atsiskaityti grynaisiais pinigais sumą viršija iki 2 500 Eur, abiems sandorio šalims gresia bauda nuo 100 iki 500 Eur. Jei mokėjimus priima juridinių asmenų arba jų padalinių vadovai – bauda nuo 200 iki 1 000 Eur.
— jei atsiskaitymams panaudota grynųjų pinigų suma leidžiamą atsiskaityti grynaisiais pinigais sumą viršija nuo 2 500 Eur bet ne daugiau kaip 25 000 Eur, abiems sandorio šalims gresia bauda nuo 200 iki 1 000 Eur. Jei mokėjimus priima juridinių asmenų arba jų padalinių vadovai – bauda nuo 1 000 Eur iki 2 000 Eur.
— jei atsiskaitymams panaudota grynųjų pinigų suma leidžiamą atsiskaityti grynaisiais pinigais sumą viršija daugiau kaip 25 000 Eur, abiems sandorio šalims gresia bauda nuo 1 000 iki 2 000 Eur. Jei mokėjimus priima juridinių asmenų arba jų padalinių vadovai – bauda nuo 2 000 Eur iki 3 000 Eur.

Planuojate sudaryti sandorį ir kyla klausimų dėl atsiskaitymo tvarkos? Kreipkitės į mus ir mes Jums padėsime rasti atsakymus.