Paslauga
Paslauga

Prawo transportu

  • Organizujemy oraz rozpatrujemy umowy o przewóz ładunków oraz pasażerów, umowy ekspediowania, logistyki, magazynowania oraz inne, konsultujemy z powodu zawarcia tych umów, ich wykonania, zmiany oraz rozwiązania.
  • Konsultujemy z powodu CMR oraz TIR konwencji, zastosowania AETR uzgodnienia.
  • Konsultujemy w problemach, związanych z innymi lokalnymi lub międzynarodowymi przewozami ładunków oraz pasażerów.
  • Reprezentujemy w sądzie sporach z powodu przewozu ładunków, zastosowania cywilnej odpowiedzialności przewoźnika, ubezpieczenia, wynagrodzenia szkody i inne.