Paslauga
Paslauga

Prawo nieruchomości i prawo budowlane

  • Konsultujemy w dziedzinach rozwoju, nabycia, odstąpienia majątku, umowy o budownictwo oraz kierownictwo.
  • Sporządzamy oraz szacujemy projekty umów ( na wykonanie robót budowlanych, projektowania, wynajęcia i Inn.).
  • Konsultujemy w problemach odtworzenia prawa własności, przygotowania szczegółowych planów, ustalenia serwitutów.
  • W sądach reprezentujemy w sporach o nieruchomy majątek oraz wykonania prac budowlanych.