Paslauga
Paslauga

Prawo biznesowe

  • Zakładamy osoby prawne lub rejestrujemy prywatną działalność.
  • Sporządzamy wewnętrzne dokumenty przedsiębiorstwa, porządek, przepisy, regulaminy.
  • Reprezentujemy oraz udzielamy konsultacji w sprawach nabycia mienia, odstąpienia, prawowitości produkcji oraz usług.
  • Sporządzamy umowy (kupna – sprzedaży, dostawy, wymiany, wynajęcia, użyczenia, żądania odstąpienia oraz inne) reprezentujemy w pertraktacjach, udzielamy opinii prawnych z powodu prawowitości umów.
  • Wykonujemy analizę pewności partnerów biznesu.
  • Reprezentujemy w sądzie w sporach pomiędzy przedsiębiorstwem a kierownictwem, akcjonariuszy z powodu wynagrodzenia szkody oraz prawowitości umó