Paslauga
Paslauga

Prawo bankowości i finansów

  • Konsultujemy w sprawach pożyczek środków pieniężnych, transakcji mienia nieruchomego oraz w finansowaniu projektów innego charakteru.
  • Sporządzenie dokumentów prawnych, związanych z bankami, ubezpieczeniem, leasingiem i inne.
  • Nabycie licencji banków, zakładów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych oraz innych finansowych instytucji.
  • Przekształcenie długów, odroczenie oraz restrukturyzacja.
  • Prawne sprawdzenie płatności nabywców kredytu oraz wierzycieli.