Pomocnik adwokata
Pomocnik adwokata

Vacys Milkonas

Języki: Litewski, angielski, rosyjski, polski
Doświadczenie w pracy:

2019 r. – Pomocnik adwokata – nie sądowy mediator, Aranauskas zawodowe stowarzyszenie NEXUS
2017 r. – 2019 r. Pomocnik adwokata, kancelaria advokatų kontora Damulevičius ir Damulevičiūtė-Jakimavičienė
2005 r. – 2016 r. – Konsultant prawa, spółka rozwoju mienia nieruchomego
1999 r. – 2005 r. Operatywny dochodzeniowiec, departament policji przy VRM, publiczna policja, policja kryminalna

Wykształcenie:

2015 r. uniwersytet Mykolo Romerio universitetas, stopień magistra prawa
2003 r. uniwersytet Lietuvos teisės universitetas, stopień bakałarza prawa

Członkostwo:

Członek adwokatury Litwy

Inna działalność:

Nie sądowa mediacja, kryminologia