Aktualności - 2024.06.06
Aktualności - 2024.06.06

Dėl galimybės išmokėti akcininkams dividendus, įmonei turint neįvykdytų prievolių

    Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 6 dalis numato, sąlygas, kurioms esant visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, t. y. numatyta, jog dividendai negali būti išmokami, jei: 1) bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo; 2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių); 3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024 m. balandžio 29 d. priimta nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-99-381/2024 plačiau pasisakė dėl Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 59 straipsnio 6 dalies 1 punkto aiškinimo ir taikymo.

    Nagrinėjamu atveju pareiškėja atsakovės bankroto byloje prašė patvirtinti finansinį reikalavimą, kilusį iš visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais paskirtų, bet neišmokėtų dividendų. Atsakovės nemokumo administratorius ir kita atsakovės kreditorė su pareiškėjos reikalavimu nesutiko ir įrodinėjo, kad atsakovė turėjo kreditoriams neįvykdytų prievolių, kurių terminai buvo suėję, todėl pagal ABĮ 59 straipsnio 6 dalies 1 punktą negalėjo mokėti dividendų ginčo laikotarpiu.

    Šioje civilinėje byloje teismai, nustatę, kad, atsakovės akcininkams priimant sprendimą paskirti dividendus, atsakovė turėjo pradelstų įsipareigojimų kreditorei, tačiau skola jai buvo visiškai sumokėta per penkias dienas nuo sprendimo priėmimo, t. y. dar iki akcininkams sumokant dalį dividendų, konstatavo, kad kreditorės interesai nebuvo pažeisti, ir nenustatė ABĮ 59 straipsnio 6 dalies 1 punkto pažeidimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tokiai teismų išvadai pritarė, papildomai nurodė, kad aplinkybę, jog dividendų skyrimo ar išmokėjimo metu buvo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, galima pripažinti prezumpcija, jog dividendų skyrimas ir išmokėjimas akcininkams lėmė vėlesnį neatsiskaitymą su kreditoriais. Tačiau ši įstatyme nustatyta prezumpcija suinteresuotų asmenų (dividendus gavusių akcininkų) gali būti nuginčyta.

    Nustačius, jog prievolė kreditoriui buvo įvykdyta, pažeidimas pašalintas, ABĮ 59 straipsnio 6 dalies 1 punkte įtvirtintos normos tikslas apsaugoti kreditoriaus interesus įgyvendintas, neliko pagrindo pripažinti, kad akcininkams dividendai buvo paskirti ir išmokėti neteisėtai. Normos aiškinimas, kad visais atvejais akcininkų sprendimas išmokėti dividendus akcininkams yra neteisėtas, jei akcininkų sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dieną buvo pradelstų įsipareigojimų, nepaisant jų dydžio, prievolės vykdymo termino pažeidimo trukmės, prievolės kreditoriams įvykdymo fakto iki dividendų išmokėjimo akcininkams, būtų formalus ir neatitiktų tikrosios normos prasmės ir paskirties.