Aktualności - 2023.10.11
Aktualności - 2023.10.11

Ar teisme visada sulaukiame šalių ginčo išsprendimo?

Aranausko advokatų profesinė bendrija NEXUS atstovavo klientą, kuris su sutuoktinių pora, kiekvienam iš jų turinčiam po ½ dalį buto, sudarė preliminariąją nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Savo turiniu sutartis neatitiko įprastinių preliminariosios sutarties nuostatų, kadangi klientas (sutartyje pirkėjas) turėjo sumokėti beveik visą buto kainą (kas rodo šalių siekį butą pirkti ir parduoti išsimokėtinai), iš karto apsigyvenamo bute, t. y. butas jam buvo perduotas sudarius preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat sutartyje numatė pirkėjo galimybę atsisakyti reikalauti avanso grąžinimo ir baudos sumokėjimo, bei kreiptis į teismą dėl šios sutarties pripažinimo pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi.

Preliminarios sutarties vykdymo metu, pirkėjui sumokėjus iš esmės visą buto kainą, paaiškėjo, kad vieno iš pardavėjų turimai buto daliai uždėtas areštas (sudarant preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį areštų nebuvo), dėl ko šalims tapo neįmanoma sudaryti viso buto-pirkimo pardavimo sutartį. Klientas, įvertindamas teisinę susiklosčiusią situaciją ir siekdamas apginti savo teisėtus interesus, kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas pripažinti preliminarią sutartį pirkimo-pardavimo sutartimi neareštuotai buto daliai, o iš areštuoto buto dalies savininko pasirinko prašyti avanso ir baudos priteisimo.  Pirmosios instancijos teismas tenkino kliento patikslintą ieškinį, tačiau apygardos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimtu sprendimu atmetė visus ieškinio reikalavimus, laikydamas, kad ieškovas, t. y. pirkėjas, neturi teisės prašyti abiejų ieškinyje numatytų teisių gynimo būdų, nes taip modifikavo šalių valią pirkti ir parduoti visą butą, o ne jo dalį.

Susiklostė tokia situacija, kad apeliacinės instancijos teismas, sprendimu visiškai atmetęs ieškinį, taip paneigdamas ieškovo teisę apginti pažeistas jo teises dėl preliminariosios sutarties, net nenagrinėjo ieškovo reikalavimo dalies dėl avanso ir baudos priteisimo pagrįstumo. Tokiu procesiniu sprendimu apeliacinės instancijos teismas paneigė ieškovo teisę į teisminę gynybą, teisingumą. Suinteresuotam asmeniui realizavus teisminės gynybos teisę, tai yra kreipusis į teismą su reikalavimu dėl pažeistos teisės ar įstatymų saugomo intereso gynimo, kiekvienu atveju yra priimamas galutinis teismo procesinis sprendimas, kuris įsiteisėjęs įgyja res judicata galią, tai yra tampa privalomu ir vykdytinu (CPK 18 straipsnis). Galutiniam teismo procesiniam sprendimui įsiteisėjus, laikoma, kad byloje dalyvaujantys asmenys teisę kreiptis į teismą realizavo, todėl įstatymo leidėjas draudžia tapačius reikalavimus teisme nagrinėti pakartotinai (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 293 straipsnio 3 punktas).

Klientui susiklosčiusi situacija yra itin ydinga, kadangi apygardos teismui atmetus jo ieškinį, kuriame taip pat prašyta ir avanso bei baudos priteisimo, jam išnyksta teisė kreiptis į teismą dėl jo pažeistų teisių gynimo preliminariosios sutarties pagrindu. Šiuo atveju ne tik nėra apgintos pažeistos kliento teisės, tačiau net užkertama galimybė to siekti teisminiu keliu. Klientas liko be pagal preliminariąją sutartį sumokėtų pinigų ir be paties buto. Kaip matome, šalių ginčas nebuvo išspręstas. Siekiant apginti kliento interesus šiuo metu ruošiamas kasacinis skundas, kuriame bus keliami mišrių sutarčių aiškinimo klausimai, galimybė ieškovui iš skirtingų atsakovų prašyti skirtingų jo teisų ginimo būdų, teismo pareigos tinkamai kvalifikuoti šalių teisinius santykius, preliminarios sutarties aiškinimo klausimas, taip pat bus keliamas klausimas, ar teismas turi teisę pasirinkti tokį bylos procesinį rezultatą, kuriuo yra užkertamas kelias asmeniui apginti savo pažeistas teises.

Šaltinis: Šiaulių apygardos teismo 2023 m. rugsėjo 11 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-370-357/2023.