Paslauga
Paslauga

Viešųjų pirkimų teisė

  • Konsultuojame klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu.
  • Rengiame viešųjų pirkimų dokumentus.
  • Rengiame pretenzijas dėl pirkimo dokumentų sąlygų ir perkančiųjų organizacijų sprendimų.
  • Atstovaujame ginčuose teisme dėl perkančiųjų organizacijų priimtų sprendimų.