Naujienos - 2021.11.12
Naujienos - 2021.11.12

Variklio sūkiai, ratų prasisukimas ir administracinė atsakomybė

Sėkmingai atstovautas NEXUS klientas, kuris buvo traukiamas administracinėn atsakomybėn už tai, kad gatvėje dideliais variklio sūkiais priversdamas prasisukti automobilio varančiuosius ratus, gadino kelio dangą bei kėlė grėsmę žmonių saugumui, t. y. vairavo chuliganiškai (LR ANK 420 straipsnio 2 dalis). Policijos komisariatas, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą neteismine tvarka, konstatavo, kad kliento elgesyje chuliganiškos paskatos nenustatytos, todėl administracinio nusižengimo teisena nutraukta.

Kadangi už aptariamo nusižengimo padarymą įstatymų leidėjas vairuotojams yra numatęs griežtą nubaudimą – ne tik baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų, bet ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki dvejų metų, norime pasidalinti vairuojantiesiems aktualiomis teismų praktikos įžvalgomis.

LR ANK 420 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad chuliganišku vairavimu yra laikomas pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų.

Asmuo, administracinėn atsakomybėn gali būti traukiamas tik nustačius jo elgesio chuliganiškas paskatas, kurios teismų aiškinamos, kaip tam tikros veikos darymo priežastys, kai veika daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, kai asmens elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant pastatyti save priešpriešiais aplinkiniams, pademonstruoti niekinantį požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, be to, toks vairavimas kelia pavojų ne tik jį vairuojančiam asmeniui, bet ir eismo bei žmonių saugumui.

Nusižengimo padarymui konstatuoti taip pat būtina nustatyti, kad buvo pažeistos Kelių eismo taisyklės (KET). Praktikoje šiuo klausimu randama skirtingų pozicijų, kuomet teismai, vertindami šį požymį, nurodo, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veiksmus būtina vertinti ir administracinio nusižengimo protokole nurodyti KET specialias normas, kadangi bendrosios normos pvz., KET 9 punkto, kuris numato, kad eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui ir t. t., nurodymo kaltinime (protokole) nepakanka, kad būtų galima asmens veiksmus kvalifikuoti pagal ANK420 straipsnio 2 dalį, tuo tarpu aptariamos bendrosios normos (KET 9 punkto) reikalavimų nesilaikymas kitų teismų traktuojamas pakankamu konstatuoti KET pažeidimą.

Iš bylų pavyzdžių taip pat matyti, kad net ir nustačius KET pažeidimą, vertinama, ar šis pažeidimas kėlė realų pavojų eismo ar kitų žmonių saugumui. Teismai vienareikšmiškai pasisako, kad teoriniai išvedžiojimai tokie, kaip prasisukantys ratai praranda sąlytį su kelio danga dėl to automobilis tampa nestabilus, dar nereiškia, kad toks vairavimas išties pavojingas.

Praktikoje taip pat randama pavyzdžių, kuomet vairuotojai klysta manydami, kad vairavimas nebus laikomas chuliganišku, jei transporto priemonė bus pavojingai vairuojama inžineriniame objekte, t. y. buvusioje aviacijos aikštelėje, dažnai vadinamoje „aerodromu“, kurioje nevyksta eismas, būdingas eismui keliuose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiuo klausimu yra išaiškinęs, kad KET taikomos ir privačiose, ir viešose teritorijose, jų taikymą siejant su kelių eismo dalyvių – transporto priemonių ir pėsčiųjų – eismu, todėl vairuojant transporto priemonę aerodromo teritorijoje, privaloma laikytis KET reikalavimų.

Šaltiniai:
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-64-942/2017;
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-50-788/2016;
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-37-507/2015.