Naujienos - 2022.02.18
Naujienos - 2022.02.18

Svarstyklės ir (ne)formalus jų vertinimas

Sėkmingai atstovavome klientą byloje, kurioje siekėme panaikinti perkančiosios organizacijos nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą nutraukti kūno sudėties analizatoriaus supaprastintą viešąjį pirkimą. Ginčas tarp ieškovo ir atsakovės (perkančiosios organizacijos) kilo dėl atsakovės sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą gavus vienos iš dalyvių pretenziją. Atsakovė siekė įsigyti kūno sudėties analizatorių, į kurio komplektaciją įeina svarstyklės. Pagal teisės aktus, medicinoje naudojamoms svarstyklėms yra privaloma metrologinė patikra, tačiau teisės aktai nenurodo, kad metrologinė patikra privalo būti atliekama į kūno sudėties analizatorių įmontuotoms svarstyklės. Perkančioji organizacija, gavusi vienos ir viešojo pirkimo dalyvių pretenziją, viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje panaikino reikalavimą, kad kūno sudėties analizatoriai privalo būti metrologiškai patikrinti. Klientė kreipėsi į teismą dėl šio perkančiosios organizacijos sprendimo. Nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas netenkinto ieškovės ieškinio, Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo bylą, panaikino pirmosios instancijos sprendimą ir tenkino ieškovo ieškinį.

Vienas pagrindinių ieškovės argumentų buvo paremtas logika – medicinoje naudojamoms svarstyklėms metrologinė patikra yra privaloma, tačiau užtenka šias svarstykles įmontuoti į kitą įrenginį, ir šios patikra medicinoje naudojamoms svarstyklėms tampa neprivaloma. Lietuvos apeliacinis teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad nors ir teisės aktuose tarp išvardintų medicinos priemonių, kurioms yra privaloma metrologinė patikra, nėra nurodomi kūno sudėties analizatoriai, tačiau vien tai savaime nereiškia, kad metrologinė patikra nėra reikalinga kūno sudėties analizatoriuje integruotoms medicininėms svarstyklėms.

Lietuvos Apeliacinis teismas, vadovaudamasis Europos Sąjungos Reglamentu 2017/745 nurodė, kad medicininės svarstyklės, nepaisant to, ar jos medicinos praktikoje naudojamos vienos, ar derinant su kitomis priemonėmis, yra medicinos priemonė, todėl medicininėms svarstyklėms teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi būti taikomi visais atvejais. Taigi, Lietuvos apeliacinis teismas sutiko su argumentu, kad toks aiškinimas, jog tam tikrą prietaisą, kuriam reikalinga metrologinė patikra, integravus į kitą prietaisą, metrologinės patikros reikalavimas nebebūtų taikomas, būtų itin formalus ir sudarytų prielaidas apskritai išvengti atitinkamų prietaisų metrologinės patikros, kuri būtina prietaiso tinkamumui įvertinti.