Naujienos - 2022.09.09
Naujienos - 2022.09.09

Sutarties teksto ir tinkamo jo skaitymo svarba

Atstovavome klientą byloje, kurioje biudžetinė įstaiga pareiškė ieškinį dėl delspinigių priteisimo.

Klientė laimėjo konkursą įvesti interneto ryšį ir jį tiekti keliuose šimtuose taškų visoje Lietuvoje. Biudžetinė įstaiga viešąjį konkursą organizavo, tačiau sutartys dėl interneto ryšio įvedimo ir tiekimo buvo pasirašomos su kiekviena įstaiga, kurioje šios paslaugos turėjo būti teikiamos, atskirai.

Ieškovės teigimu, klientas įvesti internetą ir jį tiekti turėjo per 1 mėnesį nuo sutarčių pasirašymo. Vasaros sezonu, kai viskas kas turi pulsą atostogauja, tai tapo nemenku iššūkiu. Pabrėžtina, kad nei iš vienos įstaigos atsakovė negavo pretenzijos dėl darbų įvedant internetą vėlavimo. Tačiau klientas sulaukė ieškinio iš biudžetinės įstaigos, kuriuo buvo prašoma priteisti delspinigius už pavėlavimą suteikti paslaugą. Tačiau paslaugų pirkimo sutartyse buvo numatyta, kad teisę skaičiuoti delspinigius turi ne biudžetinė įstaiga, organizavusi viešąjį pirkimą, tačiau paslaugų gavėjos – įstaigos, kurioms turėjo būti įvestas ir tiekiamas internetas. Biudžetinė įstaiga teigė, kad sutartyje, kurią pati rengė, įsivėlė techninė klaida, ir reikalavimą dėl delspinigių priteisimo turėtų reikšti būtent ji, o ne paslaugų gavėjos.

Siekdamas pagrįsti savo teisę reikalauti delspinigių ieškovas pateikė į bylą paslaugų gavėjų įgaliojimus, kuriais šios įstaigos įgaliojo ieškovą jų vardu taikyti atsakovui atsakomybę. Tačiau teismas vertino, kad tai tik įrodo, jog šios įstaigos pripažįsta jų, o ne ieškovo teisę reikalauti iš atsakovo delspinigių sumokėjimo.

Papildomai savo atsikirtimuose atsakovė nurodė, kad vadovaujantis sutartimi, atsakovė internetą privalėjo įvesti 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tačiau nei vienoje sutartyje nebuvo nurodytas sutarties įsigaliojimo terminas. Sutartyse taip pat numatyta, kad sutartis įsigalioja pradėjus įvedinėti internetą, tad paslaugų gavėjas neturėjo pagrindo reikalauti suteikti paslaugą per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, o šį terminą praleidus – reikalauti sumokėti delspinigius.

Šiais pagrindais teismas atmetė ieškovo ieškinį. Ši byla tik dar kartą parodo, koks svarbus yra sutarties tekstas ir kad šalys turi prieš pasirašydamos sutartį ją perskaityti – būtų gerai, jeigu tai padarytų keletą kartų.