Naujienos - 2022.12.20
Naujienos - 2022.12.20

Sėkmingas klientės interesų atstovavimas viešųjų pirkimų byloje

Aranausko advokatų profesinė bendrija NEXUS nori pasidžiaugti dar vienu sėkmingu klientės, uždarosios akcinės bendrovės, interesų teisme atstovavimo rezultatu. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai priėmė klientei palankius sprendimus byloje, susijusioje su viešaisiais pirkimais.

Tikriausiai ne vienam bent kartą susidūrusiam su viešųjų pirkimų procedūromis yra žinoma, jog šie procesai yra gana sudėtingi, dažnu atveju reikalauja plačios apimties dokumentacijos parengimo, todėl neretai pasitaiko ir atvejų, kuomet pateikti dokumentai turi tam tikrų netikslumų ar klaidų.

Klientė, besiverčianti interneto bei televizijos teikimo paslaugomis, dalyvavo vieno iš Lietuvos rajonų savivaldybės administracijos (perkančioji organizacija) paskelbtame viešųjų pirkimų konkurse, tikėdamasi laimėti viešųjų pirkimų konkursą ir teikti duomenų perdavimo (vaizdo signalo) bei su tuo susijusias paslaugas.

Ginčas byloje iš esmės kilo dėl to, jog  klientė, pildydama pačios perkančiosios organizacijos pateiktą pasiūlymo formą, stulpelyje nurodė vieno mėnesio vaizdo duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugų 23 vienetams kamerų kainą, o ne kainą vienai kamerai. Nors galutinė suma ir bendra pasiūlymo kaina buvo nurodytos teisingai.

Klientei pateikus pasiūlymą, šis pasiūlymas perkančiosios organizacijos buvo atmestas kaip neatitinkantis reikalavimų. Pirkimo procedūrų metu perkančioji organizacija kreipėsi į klientę dėl pasiūlymo patikslinimo, tačiau, nepaisant to, kad pasiūlyme esančios klaidos klientės buvo tinkamai ištaisytos, perkančioji organizacija klientės pasiūlymą vis tiek atmetė. Perkančioji organizacija laikėsi pozicijos, jog pradiniame pasiūlyme buvo netinkamai nurodytas už paslaugą siūlomas įkainis, o pagal galiojančias įstatymų nuostatas, pakartotinai teikdama pasiūlymą, klientė pirkimo kainos ištaisyti negalėjo. Perkančioji organizacija teigė ir tai, jog klientės patikslinta pirkimo kaina jai yra per didelė ir nepriimtina, kadangi viršija pirkimui skirtas lėšas.

Klientės įsitikinimu, perkančiosios organizacijos atsisakymas buvo itin formalus, be to, viešųjų pirkimų principams prieštaraujantis sprendimas atmesti klientės pasiūlymą lėmė ne tik neteisėtą perkančiosios organizacijos sprendimą, bet ir didesnes perkančiosios organizacijos išlaidas vaizdo duomenų perdavimo ir priežiūros paslaugoms, dėl kurių buvo vykdytas konkursas. Tuo labiau, kad perkančioji organizacija pati galėjo be didesnių pastangų ar papildomos informacijos nustatyti tikrąją klientės siūlomą vieno mėnesio paslaugos kainą vienai kamerai – padalijant atitinkamas klientės nurodytas sumas pasiūlymo stulpeliuose, kadangi perkančiajai organizacijai pačiai turėjo kilti įtarimas dėl kai kurių itin didelių klientės pasiūlyme nurodytų stulpelių reikšmių.

Viso bylos nagrinėjimo metu atstovaudami klientę, laikėmės nuoseklios pozicijos, jog klientės padarytos klaidos buvo formalios, jos buvo lengvai paaiškinamos ir ištaisomos, todėl perkančioji organizacija neturėjo jokio teisinio pagrindo atmesti patikslintą klientės pasiūlymą. Abiejų instancijų teismai, įvertinę klientės pasiūlymo ir jo papildymo turinį, viešojo pirkimo sąlygų nuostatas bei teisės aktų normas, reglamentuojančias tiekėjų teisę patikslinti savo pasiūlymus, sprendė, kad klientė paaiškindama savo pasiūlymą, nepakeitė siūlomo įkainio ir nepateikė naujo pasiūlymo, todėl jos patikslintas pasiūlymas negalėjo būti atmestas.

Taigi, kaip matyti, šioje byloje buvo dar kartą patvirtinta, jog vadovaujantis viešųjų pirkimų principais, konkrečiais atvejais nėra draudžiama pildyti atskirus duomenis, juo labiau, kai vėlesnis jų patikslinimas/paaiškinimas yra paprastai pateikiamas, o redakcinio pobūdžio klaidos yra lengvai ištaisomos ir, jei įvertinus patikslinto pasiūlymo turinio visumą, faktiškai nėra pateikiamas naujas pasiūlymas.