Naujienos - 2020.06.03
Naujienos - 2020.06.03

Sėkmingai atstovavome klientą byloje dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo!

Atstovavome klientą byloje dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo mūsų kliento pasiūlymas viešajame pirkime atmestas, yra nepagrįstas ir neteisėtas.

Atsakovė nurodė, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Byloje buvo ginčijamasi dėl to, ar ieškovas (mūsų klientas), teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkurse, tinkamai ir aiškiai nurodė pasiūlymo paslaugų kainą vienam mėnesiui. Atsakovė teigė, jog teikiant pasiūlymą ieškovas nurodė paslaugos kainą būtent 36 mėnesiams, tačiau, ne vienam mėnesiui, kaip to reikalavimo konkurso sąlygos.

Byloje buvo gauta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kurioje nurodyta, jog būtent mūsų klientas, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentus, kuriuose akcentuojama paslaugos mėnesio kaina (įkainis), taip pat į ieškovo pasiūlyme pateiktą vieno mėnesio kainą (įkainį), kuri atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus būtent vieno mėnesio paslaugos įkainiui, savo pateiktame Pirkimo pasiūlyme nurodė ne bendrą 36 mėnesių, bet vieno mėnesio paslaugos kainą, pagal kurį bus atsiskaitoma kas mėnesį.

Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose akcentuojamą vieno mėnesio paslaugos įkainį, į vieno mėnesio paslaugos įkainiui nustatytus reikalavimus, į tai, kad sutarties vykdymo metu bus atsiskaitoma už kiekvieną mėnesį taikant vieno mėnesio paslaugos įkainį, ieškovo pateikto Pirkimo pasiūlymo atmetimas, nesuteikiant teisės paaiškinti pasiūlymo, šiuo konkrečiu atveju, galėtų būti vertinamas kaip pernelyg formalus, nesuderinamas su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais.

Dar daugiau, tarnybos išvadoje pasisakyta ir tai, remiantis LAT jurisprudencija, Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pateiktų Pirkimo pasiūlymų atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, privalo vadovautis turinio viršenybės prieš formą principu, t. y. vertinti Pirkimo pasiūlymus atsižvelgiant į Pirkimo dokumentų visumą bei šiuose dokumentuose įtvirtintą Perkančiosios organizacijos valią, nesuteikiant nepagrįstai didelės reikšmės vien tik reikalavimus pagrindžiančių duomenų formaliai išraiškai.

Ši išvada lėmė, kad byloje buvo sudaryta taikos sutartis, kurioje atsakovas pripažino, jog ieškovo pateiktas pasiūlymas yra laikomas tinkamu ir atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pripažino netekusiu galios sprendimą, kuriuo atmetė ieškovo pasiūlymą bei įsipareigojo informuoti Pirkimo dalyvius apie Pirkimo procedūrų atnaujinimą ir grįžimą į tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo procedūrą! Priešingu atveju bylos baigtis, tikėtina, būtų buvęs ieškovui palankus teismo sprendimas.