Naujienos - 2022.02.11
Naujienos - 2022.02.11

Savivaldybės pastangos siekiant nubausti apleisto pastato savininką

Savivaldybės administracijos ir pastato savininko ginčas pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (LAT), kuomet asmuo buvo administracine tvarka nubaustas už miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, reikalaujančių, kad savininkas tvarkytų ir prižiūrėtų gyvenamuosius, gamybinius pastatus, kitos paskirties statinius, kad būtų išlaikyta estetiška statinio ir jo aplinkos išvaizda, pažeidimą, t. y. už apleisto statinio nepriežiūrą.

Savivaldybės administracija, patikrinusi asmeniui priklausantį pastatą, nustatė, kad pastarasis neatitinka estetinės statinių ir aplinkos išvaizdos reikalavimų (stogo danga vietomis yra įlūžusi ir matomos angos stoge, dalis statinio langų yra apkalta OSB plokštėmis, kitų langų stiklai yra išdužę, įėjimuose durys nerakinamos arba išimtos, statinių sienų tinkas vietomis sueižėjęs arba nutrupėjęs, sienos apipieštos grafičiais), todėl pareikalavo per 14 dienų statinį sutvarkyti, t. y. nedelsiant imtis priemonių statiniui suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti, o asmeniui tokio reikalavimo neįvykdžius, paskyrė administracinę nuobaudą (baudą).

Šiai savivaldybės institucijos pozicijai pritarė ir pirmosios bei apeliacinės instancijų teismai nurodę, kad siekdamas išvengti administracinės atsakomybės savininkas turėjo suprasti, jog pakaktų užsandarinti statinius, t. y. pasak teismų, asmuo turėjo interpretuoti savivaldybės administracijos reikalavimus, visgi LAT nusprendė priešingai.

Pirmiausia, LAT pabrėžė kaltės, kaip būtinojo kiekvieno administracinio nusižengimo požymio reikšmę asmens administracinei atsakomybei konstatuoti – kaltinant asmenį padarius Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pažeidimą, būtina ne tik nurodyti konkrečią kaltės formą, rūšį, bet ir atskleisti kaltės turinį, pasireiškiantį intelektinio ir valinio elementų visuma.

Byloje LAT palyginęs miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reguliavimą ir savivaldybės administracijos suformuluotą administracine tvarka nubaustam asmeniui reikalavimą – nedelsiant imtis priemonių statiniui suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti, ginčo situacijoje konstatavo teisės pažeidimo požymių tikslumo ir aiškumo elementų trūkumą.

Kasacinis teismas išaiškino, kad tokie  savivaldybės administracijos suformuluoti reikalavimai savo turiniu prieštarauja tiek miesto tvarkymo ir švaros taisyklių nuostatoms, tiek ir įstatymo reikalavimų įgyvendinimo realumo principams, elementariems protingumo kriterijams  – miesto savivaldybės administracijos reikalavimas per 14 dienų terminą įvykdyti pastato rekonstrukcijos, griovimo ar remonto darbus realiai negalėjo būti įvykdytas, nes pagal Statybos įstatymą tokiems darbams atlikti reikalingi statybos priežiūrą vykdančių institucijų leidimai, taigi jau vien ši aplinkybė patvirtina kaltės asmens veiksmuose nebuvimą.

Kasacinis teismas pabrėžė, kad be tikslumo ir aiškumo teisė praranda nuspėjamumą, taigi tik išleidusi aiškią ir tikslią normą, suprantamą visuomenei, valdžia gali tikėtis iš visuomenės reikalaujamo elgesio.

Šaltinis. Lietubos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. birželio 29 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-26-1073/2021.