Naujienos - 2020.05.26
Naujienos - 2020.05.26

Privalomoji mediacija šeimos ginčuose

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo nuostatos, įtvirtinančios privalomosios mediacijos taikymą sprendžiant šeimos ginčus, nagrinėjamus ginčo teisena Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Šalys privalo įvykdyti šią alternatyvią ginčų sprendimo procedūrą iki kreipimosi į teismą, kitu atveju, ieškinys nebus priimtas.

Privalomoji mediacija taikoma tik šalių nesutarimo (ginčo) atveju ir tik dėl tokio ginčo, dėl kurio pagal įstatymus leidžiama ginčo šalims sudaryti taikos sutartį, todėl pvz.: dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu, dėl tėvų valdžios apribojimo, ši procedūra netaikytina.

Mediaciją gali inicijuoti šalys bendru sutarimu ar bet kuri iš šalių, kreipiantis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl mediatoriaus skyrimo ar į pasirinktą mediatorių.

Tais atvejais, kai mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, mediacijos paslaugas, tačiau tik už vieno mediatoriaus ir ne daugiau, kaip už keturių valandų teikiamas mediacijos paslaugas, apmoka Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba iš valstybės biudžeto lėšų.

Kitais atvejais (šalims pačioms pasirinkus mediatorių, už papildomas valandas, ar naudojantis kelių mediatorių paslaugomis) mediacijos paslaugų kaina nustatoma ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu ir apmokama ginčo šalių lėšomis.

Laikoma, kad privalomąja mediacija pasinaudota tinkamai, kai šalys pasiekia susitarimą, mediacija nutraukiama nepasiekus susitarimo, kita ginčo šalis nesutinka dalyvauti mediacijoje ar negaunamas kitos šalies sutikimas dėl mediacijos vykdymo.

Nurodytais atvejais mediatorius išduoda dokumentą, patvirtinantį įstatyme nustatyto reikalavimo pasinaudoti privalomąją mediacija įvykdymą.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]