Naujienos - 2024.02.15
Naujienos - 2024.02.15

Nusprendėte inicijuoti juridinio asmens likvidavimo procedūrą, tačiau likvidavimo proceso eigoje persigalvojote?

CK 2.70 str. 5 d. numato, kad inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo.

Naujausioje kasacinio teismo praktikoje buvo nagrinėjamas klausimas, kokie teisiniai padariniai kyla praleidus CK 2.70 str. 5 d. numatytą vienerių metų terminą prašymui atšaukti juridinio asmens likvidavimo procedūrą.

Kasacinis teismas 2024 m. sausio 4 d. priimtoje nutartyje nurodė, kad teisės aktai imperatyviai nustato nagrinėjamu atveju aktualų vienerių metų terminą, per kurį juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys gali kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą (CK 2.70 straipsnio 5 dalis), taip pat nustato teisinius padarinius, pagrindas kuriems kilti yra nurodyto termino pasibaigimas esant įstatyme nustatytoms aplinkybėms, ir nustato JAR tvarkytojo veiksmų dėl tokių teisinių padarinių sukūrimo atlikimo terminus. Teisėjų kolegija, įvertinusi CK 2.70 straipsnio 5 dalyje nustatyto vienerių metų termino kreiptis į teismą paskirtį, jo pasibaigimo teisinius padarinius, padarė išvadą, kad šis terminas nustato subjektinės teisės galiojimo trukmę ir yra kvalifikuotinas kaip naikinamasis. Dėl jo kvalifikavimo kaip absoliučiai naikinamojo pobūdžio termino ar kaip santykinio naikinamojo pobūdžio (atnaujinamojo) termino teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šio termino pasibaigimo padarinių taikymo specifiką, nustatytus JAR tvarkytojo veiksmų dėl tokių teisinių padarinių sukūrimo atlikimo terminus, jo atnaujinimo galimybes, padarė išvadą, kad nurodytas terminas kvalifikuotinas kaip santykinio naikinamojo pobūdžio (atnaujinamasis) terminas. Dėl momento, iki kada aptariamas terminas gali būti atnaujinamas, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šio termino pasibaigimas, esant įstatyme nustatytoms aplinkybėms, sudaro pagrindą kilti įstatyme nustatytiems teisiniams padariniams – JAR tvarkytojas Nuostatuose įtvirtinta tvarka ne vėliau kaip per tris darbo dienas priima sprendimą likviduoti juridinį asmenį, taip pat atsižvelgdama į tai, jog toks JAR tvarkytojo priimtas sprendimas sukelia atitinkamus teisinius padarinius, padarė išvadą, kad aptariamas terminas gali būti atnaujinamas iki tol, kol dar nėra priimtas JAR tvarkytojo sprendimas likviduoti juridinį asmenį.‏‏‎

Kasacinis teismas nurodė, kad jau esant priimtam JAR tvarkytojo sprendimui likviduoti juridinį asmenį, aptariamas CK 2.70 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas negali būti atnaujinamas, o, kaip jau minėta, suinteresuotas asmuo, manantis, kad JAR tvarkytojo vykdyta juridinio asmens likvidavimo procedūra neatitiko teisėtumo reikalavimų ir yra pažeistos jo teisės, gali teisme įstatymų nustatyta tvarka ginčyti JAR tvarkytojo sprendimą likviduoti juridinį asmenį (CK 2.70 straipsnio 10 dalis). Suinteresuotam asmeniui turint teisę teisme įstatymų nustatyta tvarka ginčyti JAR tvarkytojo sprendimą likviduoti juridinį asmenį, CK 2.70 straipsnio 5 dalyje nustatyto vienerių metų termino aiškinimas ir taikymas taip, kad šis terminas esant priimtam JAR tvarkytojo sprendimui likviduoti juridinį asmenį negali būti atnaujinamas, nevertintinas kaip asmenų teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos ribojimas.