Naujienos - 2022.10.13
Naujienos - 2022.10.13

Nespėjus pareikšti kreditorinio reikalavimo nemokumo procese – teismo pagalba

Sėkmingai atstovavome klientą apeliacinės instancijos teisme siekiant atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui nemokumo procese pateikti ir kreditorinio reikalavimo tvirtinimui.

Klientas – buvęs atsakingas bankrutuojančios įmonės darbuotojas – įmonei iškėlus nemokumo bylą nuvyko pas nemokumo administratorių atiduoti įmonės dokumentų. Šio susitikimo metu nemokumo administratorius pranešė darbuotojui, jog jis turi teisę pateikti įmonei kreditorinį reikalavimą, tačiau terminas šiam reikalavimui baigsis po keleto dienų. Darbuotojo kreditorinis reikalavimas buvo didelis, susidedantis iš keleto dalių, tad surinkti visus šį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus prireikė laiko. Negana to, beveik visi šį reikalavimą pagrindžiantys dokumentai buvo atiduoti pačiam įmonės nemokumo administratoriui. Darbuotojas nuolat bendravo su nemokumo administratoriumi, prašė leisti pasidaryti įmonės dokumentų, kurie patvirtina darbuotojo kreditorinį reikalavimą, kopijas. Nemokumo administratorius vis rasdavo priežasčių atidėti šį leidimą susipažinti, tačiau vis nurodydavo kad darbuotojas tai padaryti galės. Taip praėjo beveik trys mėnesiai. Darbuotojui eilinį kartą parašius nemokumo administratoriui su prašymu leisti pasidaryti dokumentų kopijas, šį kartą nemokumo administratorius darbuotojui atrašė, jog kopijų daryti neleis, ir išvis – darbuotojas praleido terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti. Sekančia dieną darbuotojas kreipėsi į teismą dėl termino kreditoriniam reikalavimui pateikti atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. Pirmosios instancijos teismas atsisakė atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti.

Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino, atnaujino darbuotojui terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti bei bylą dalyje dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas pasisakė, kad kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos pateikia paskirtam nemokumo administratoriui, taip pat nurodo, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas. Teismas turi teisę priimti iki nemokumo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, pateiktus praleidus nustatytą terminą, ir po nemokumo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, pateiktus praleidus įstatyme nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.

Sprendžiant termino kreiptis kreditoriui su finansiniu reikalavimu atnaujinimo klausimą turėtų būti nustatyta, kada atsirado ir kiek truko aplinkybės, kuriomis grindžiamos termino praleidimo priežastys ir jų svarba, taip pat, ar išnykus kliūtims asmuo (kreditorius) per protingą laiką kreipėsi į teismą ar nemokumo administratorių su finansiniu reikalavimu. Taip pat vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai – šiems kriterijams turi reikšmės praleidusio terminą asmens veikla, patirtis ir kitos su juo susijusios savybės, turėjusios įtakos terminui praleisti. Įvertintinos ir galimos egzistavusios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios asmeniui atlikti veiksmus per nustatytą terminą, trečiųjų asmenų veiksmus ir jų įtaką tam, kad teismo nustatytu terminu tam tikri veiksmai nebuvo atlikti, taip pat, ar asmuo, privalantis atlikti veiksmus, turėjo pareigą veikti asmeniškai, ar veikė per atstovus, ar jo naudai tuos veiksmus turėjo atlikti kiti asmenys sutarties ar įstatymo nustatytos teisinės pareigos pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2012).

Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas aktyviai rinko duomenis ir informaciją apie savo finansinį reikalavimą ir siekė gauti tai pagrindžiančius dokumentus. Reikšminga yra ir tai, kad pareiškėjas savo finansinį reikalavimą kildina iš to, jog jam nebuvo mokamas darbo užmokestis, jis suteikė paskolą įmonei, už įmonę atliko mokėjimus už transporto priemonę, taigi jam tenka pareiga surinkti įrodymus ir finansinį reikalavimą pagrįsti trimis savarankiškais pagrindais, įvairiais dokumentais už skirtingą laikotarpį. Galimybė asmeniui pasinaudoti jam suteikta teise turi būti reali, o ne formali.

Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas sąmoningai delsė pateikti finansinį reikalavimą. Priešingai, pareiškėjas dar pora mėnesių po termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti pasibaigimo turėjo teisėtą lūkestį susipažinti su nemokumo administratoriui pateiktais dokumentais ir pasidaryti jų kopijas. Tą pačią dieną, kai pareiškėjas buvo informuotas, kad jam visgi nebus leista susipažinti su dokumentais, jis dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo kreipėsi tiesiogiai į bankroto bylą nagrinėjantį teismą. Pareiškėjas viso proceso metu buvo aktyvus ir sąžiningas, siekė kuo skubiau įgyvendinti savo teises.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino teikiamo finansinio reikalavimo masto, jo sudėtingumo, susirašinėjimo tarp kreditoriaus ir nemokumo administratoriaus turinio, iš kurio matyti, kad dar ilgą laiką su nemokumo administratoriumi buvo derinama informacija dėl dokumentų gavimo finansiniam reikalavimui pagrįsti. Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas prašymą dėl termino atnaujinimo išnagrinėjo neatsižvelgęs į visas bylai reikšmingai aplinkybes ir todėl nepagrįstai atsisakė jį atnaujinti.

Šiuo metu byla dalyje dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo yra nagrinėjama pirmosios instancijos teisme. Džiugu, kad klientas nenuleido rankų ir siekė savo teises apginti teisme.