Naujienos - 2022.11.23
Naujienos - 2022.11.23

LAT: karvių melžimas – ir ūkinė veikla, ir viešos rimties trikdymas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) neseniai išnagrinėjo ginčą, viena vertus keliantį šypseną dėl faktinių aplinkybių, kita vertus, reikšmingą administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kuris buvo nubaustas pinigine bauda už tai, kad apie 6.00 val. ryte, šalia esančio gyvenamojo namo, pievoje melžė karves melžimo aparatu, kuris kaimynams kėlė garsų triukšmą.

Policijos komisariato, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų tokia asmens veikla vertinta, kaip viešos rimties trikdymas, tačiau LAT išreiškė visiškai priešingą poziciją.

Teismas išaiškino, kad viešąją rimtį trikdyti galima šauksmais, švilpimu, garsiu dainavimu arba grojimu muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kitais triukšmą keliančiais veiksmais. Šio nusižengimo sudėtis yra materialioji, nes yra būtina nustatyti padarinius, t. y. kad pirmiau nurodytais veiksmais yra trikdoma asmenų ramybė, poilsis ar darbas.

Nagrinėjamoje situacijoje LAT pažymėjo, kad karvių melžimas melžimo aparatu nepatenka į pirmiau nurodytų veiksmų sritį, nes ši veikla, būdinga kaimiškoms gyvenvietėms. Pasak teismo, karvių melžimas melžimo aparatu, kurio skleidžiamas garsas jam veikiant yra pastovus, nelaikytinas triukšmą keliančiu veiksmu, kuriuo yra trikdoma asmenų ramybė, poilsis ar darbas, nes melžimo aparato paskirtis yra karvių melžimas (konkrečios ūkinės veiklos atlikimas), o ne triukšmo (muzikos, šauksmų, garsaus dainavimo, grojimo ir pan.) skleidimas.

LAT taip pat pažymėjo, kad vis dėlto, jei, pavyzdžiui, nakties metu melžimo aparatas būtų įjungiamas tikslingai, siekiant ne atlikti jam priskiriamą funkciją, bet trikdyti kaimynų ramybę (poilsį, miegą), šis veiksmas (melžimo aparato įjungimas, neturint tikslo jo naudoti pagal paskirtį) galėtų būti priskiriamas prie kitų triukšmą keliančių veiksmų.

Teismas, vertindamas asmens kaltę, nurodė neįžvelgiantis, kad karvių melžimas melžimo aparatu savo pievoje yra pavojinga veikla, be to akcentavo, kad kaimynų tarpusavio nesutarimai neturi būti dirbtinai kriminalizuojami, siekiant savanaudiškų tikslų, pavyzdžiui, pasitelkiant policijos pareigūnus kaimynui pamokyti.

LAT taip pat išaiškino, kad aptariamoje situacijoje, asmens, kuris vykdo ūkinę veiklą, šios veiklos vykdymo metu skleidžiamas triukšmas turi būti vertinamas pagal Triukšmo valdymo įstatymo nuostatas, ribojančias triukšmo ribinį dydį ir kurį viršijus administracinė atsakomybė taikoma ne pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 488 straipsnį (viešosios rimties trikdymas), bet pagal ANK 48 straipsnį, numatantį atsakomybę už Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą.

Šaltinis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos kolegijos 2022 m. spalio 31 d. nutartis Nr. 2AT-81-594/2022