Naujienos - 2021.12.16
Naujienos - 2021.12.16

Fizinis kontaktas, kaltės turinys ir baudžiamoji atsakomybė

Sėkmingai atstovautas NEXUS klientas, kuris apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu išteisintas dėl kaltinimo pagal LR BK 140 straipsnio 1 dalį, t. y. tuo, kad vagonėlyje tyčia paėmė nukentėjusiajam už abiejų rankų ir jėga stumdamas pro vagonėlio patalpų duris į durų staktą nubrozdino abi rankas, tokiais veiksmais padarė nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą sukėlusius sužalojimus.

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo buvo fizinis kontaktas, kurio pasekmė nukentėjusiojo patirti nubrozdinimai, tačiau nusprendė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog kaltinamasis turėjo tyčią (tiesioginę ar netiesioginę) savo veiksmais sužaloti nukentėjusįjį, o būtent, kad tyčia padarė sužalojimus, kėsinosi į nukentėjusiojo sveikatą, suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį.

Aptartas pavyzdys byloja, kad asmens kaltei padarius nusikalstamą veiką, nustatytą LR BK 140 straipsnio 1 dalyje, konstatuoti nepakanka apsiriboti išimtinai tik nukentėjusiajam nustatytų sužalojimų faktu, kadangi turi būti nustatytas asmens kaltės turinys, kuris teismų praktikoje baudžiamojoje byloje atskleidžiamas ne tik paties kaltininko prisipažinimu, jo parodymais, bet ir vertinant objektyviuosius požymius – kaltininko veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, padėtį, buvusią juos padarant, ir pan., įvertinant situaciją, kurioje kaltininko veiksmai buvo realizuoti.

Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aptarta praktika, įvertinęs susiklosčiusios tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo situacijos pobūdį ir eigą (nesusipratimas tarp jų įvyko dėl prieš pusę metų atlikto automobilio remonto, prašant pateikti dokumentus apie tai, veiksmai persikėlė iš vienų patalpų į kitas), paties nukentėjusiojo elgesį ir įtaką šios situacijos kilimui (įkyrus reikalavimas atlikti veiksmus, persekiojimas, vaizdo įrašo darymas ir pan.) nusprendė, kad pagrindo teigti, kad kaltinamasis tyčia padarė nukentėjusiajam nustatytus sužalojimus ar siekė juos sukelti, nėra.

Šaltinis. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2020 m. lapkričio 25 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-225-309/2020.