Naujienos - 2020.07.29
Naujienos - 2020.07.29

Delspinigių mažinimas

Sėkmingai atstovavome klientę byloje, kurioje prašėme teismo pakeisti paskolos sutarties nuostatą mažinant delspinigių dydį nuo sutartyje numatytų 0,5 % dydžio delspinigių iki 0,02 % dydžio delspinigių nuo negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Ieškovė byloje reiškė ieškinį atsakovui įrodinėdama, jog sutartinių delspinigių dydis – 0,5 % nuo nesumokėtos skolos sumos už kiekvieną uždelstą grąžinti paskolos dieną nėra protingas ir teisingas, yra neproporcingai didelis vertinant gautos paskolos dydžio atžvilgiu, savo procentine išraiška sudaro net 182,50 % paskolos sumos per metus, kas prieštarauja formuojamai teismų praktikai, prašė sumažinti jų dydį mokant 0,02 % nuo negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

Teismas pažymėjo, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

Iš byloje surinktų įrodymų visumos teismas nustatė, jog paskolos sutartį sudarė du fiziniai asmenys ir byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė ir atsakovas verstųsi veikla, susijusia su finansais, paskolų teikimu–gavimu ir siektų gauti iš to finansinės naudos. Kad ieškovė neturėjo patirties finansinėje srityje, įrodė tos aplinkybės, kad paskolos sutartis buvo rengiama dalyvaujant finansų tarpininko įmonei.

Teismas, įvertinęs pirmiau nurodomas faktines aplinkybes, sprendė, jog ieškovė pagal turimą išsilavinimą ir veiklos pobūdį neturėjo galimybės sudarant sutartį numatyti, kad nustatyti 0,5 % dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą įvykdyti prievolę dieną galėtų siekti 300,00 Eur mokamų delspinigių per dieną, bei 9.000,00 Eur kas mėnesį, 54.000,00 Eur per 6 mėnesius. Teismas sprendė, kad sutartyje nustatytų delspinigių dydį lėmė atsakovo noras gauti kuo didesnę naudą iš sudarytos sutarties, tam buvo paruošta sutartis, kurią rengė profesionali finansų tarpininko įmonė. Teismas įvertino, kad sudarytos paskolos sutarties sąlygos dėl paskolos gavėjos mokėtinų delspinigių dydžio yra nesąžiningos, diskriminacinės ieškovės atžvilgiu ir šios teismo išvados nepaneigia sutartyje įrašytas tekstas, jog sutarties sąlygą dėl delspinigių dydžio pasiūlė paskolos gavėja, kad tokio dydžio delspinigiai yra teisingi ir protingi, o paskolos gavėja su tokio dydžio delspinigiais sutinka. Dėl įrašytos sąlygos nesąžiningumo atsiranda ryškus neatitikimas tarp paskolos paskirties, iš sutarties kylančių šalių teisių ir pareigų paskolos gavėjos nenaudai. Teismas vertino, kad paskolos sutarties tekstas buvo parengtas atsakovo. Teismas sprendė, jog paskolos sutarties dalis dėl delspinigių dydžio iš esmės pažeidė ieškovės turtinius interesus, o ieškovės pažeistas turtinis interesas turi būti ginamas, todėl delspinigių dydis teismo sprendimu buvo mažinamas, vadovaujantis CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatomis. Atsakovui apskundus pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka, Lietuvos apeliacinis teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.