Naujienos - 2021.08.13
Naujienos - 2021.08.13

Byloje atstovavome ieškovą, kuris teikė ieškinį atsakovui dėl baudos priteisimo, atsakovė teikė priešieškinį taip pat dėl baudos priteisimo. Byloje ginčas kilo dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo kaip pagrindo reikalauti sutartyje numatytų netesybų (baudos) iš sutartinius įsipareigojimus netinkamai įvykdžiusios šalies.

Šalys buvo sudariusios apvaliosios medienos ir (ar) miško kirtimo atliekų ilgalaikę pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo patiekti šios sutarties 1 ir 2 prieduose nurodytą apvaliąją medieną ir (ar) miško kirtimo atliekas. Sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai sutarties šaliai 10 procentų neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Pirmąjį 2019 metų ketvirtį atsakovė ieškovei nepristatė sutarto kiekio medienos. Nepristatyta medienos už 126.001,77 Eur. Vadovaujantis sutarties 6.2. punktu, atsakovei neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ieškovė turėjo teisę reikalauti sumokėti baudą, kurios dydis siekia 12.600,18 Eur.

Atsakovė atsiliepimu į patikslintą ieškinį ir tripliku su ieškiniu nesutiko, prašė ieškovės reikalavimus atmesti, nors iš esmės neginčijo, kad ieškovės nurodyti medienos kiekiai 2019 m. I ketvirtį nebuvo pasiūlyti ieškovei, tačiau nurodo, kad tai neturėtų būti priežastis mokėti baudą, nes tarp šalių buvo susiklosčiusi praktika, jog vieną ketvirtį pardavėjo nepatiektas medienos kiekis būdavo perkeliamas į kitą ketvirtį.
Ieškovas kartu su ieškiniu nurodė ir jau suformuluotą teismų praktiką teismuose šiuo klausimu, tačiau atsakovas ankstesnę teismų praktiką ignoravo, o bandydamas įrodyti, jog ieškovas neteisus, pateikė priešieškinį, kurį teismas atmetė ir tenkino tik ieškovo ieškinį.

Teismai jau buvo suformulavę teismų praktiką analogišku klausimu, todėl teismas neturėjo jokio pagrindo nesivadovauti teismų praktika, kuri nurodo, jog pagal Civilinio kodekso nuostatas sankcijos (netesybos) taikomos už sutarties nevykdymą, o sutarties netinkamu vykdymu yra pripažįstamas bet kokios sutarties sąlygos nesilaikymas ar termino praleidimas. Nagrinėjamu atveju sutarties dalykas (vykdymas) buvo numatytas ketvirčiais, todėl ir sankcijų taikymas sietinas su sutarties tinkamu vykdymu ar nevykdymu sutartyje apibrėžtais terminais, t.y. ketvirčiais (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-448-577/2018).

Atsakovei nepateikus į bylą įrodymų, kad 2019 m. I ketvirtį ieškovei buvo patiektas sutartas kiekis medienos, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai pripažino, kad atsakovė pažeidė sutarties nuostatas, todėl atsakovei neįrodžius, kad 2019 metų I ketvirtį ji savo prievolę ieškovei patiekti sutartą kiekį medienos įvykdė tinkamai, ieškovei iš atsakovės priteistina bauda už 2019 metų I ketvirtį neparduotą medienos kiekį.
Pirmos instancijos teismas ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė, o apeliacinės instancijos teismas sprendimo nepakeitė.