Naujienos - 2021.10.15
Naujienos - 2021.10.15

Banko teisės nutraukti lizingo sutartį laiku nemokant įmokų ribojimai

Sėkmingai atstovavome klientą byloje prieš banką dėl lizingo sutarties nutraukimo.

Bankas suteikė klientui paskolą (lizingas) įsigyti itin didelės vertės turtą. Klientas nuo pat lizingo sutarties pasirašymo dienos vėluodavo atlikti periodines įmokas bankui pagal lizingo sutartį, tačiau bankas dėl to klientui pretenzijų nereiškė, kadangi įmokos, nors ir vėluojant, vis vien būdavo atliekamos. Vis dėl to klientui išmokėjus daugiau nei pusę paskolos sumos ir, kaip įprasta, vėluojant atlikti eilinę įmoką pagal lizingo sutartį, bankas nusprendė, kad toks vėlavimas yra esminis sutarties pažeidimas ir nutraukė paskolos sutartį su klientu – nors didžioji dalis įmokų už kombainą jau buvo sumokėta, bankas ketino pasilikti kliento sumokėtas įmokas bei pareikalavo grąžinti lizinguojamą turtą bankui.

Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai konstatavo, kad nepaisant lizingo sutartyje kliento nurodytų įsipareigojimų laiku mokėti įmokas, bankas toleravo nuolatinį piniginių prievolių vykdymo terminų pažeidimą, kas pagrįstai sukūrė klientui lūkestį, jog tokie jo veiksmai nebus laikomi esminiu sutarčių pažeidimu. Toks banko neveikimas patvirtina, jog bankas tokių kliento veiksmų nevertino kaip sutarties pažeidimo, dėl kurio būtų pagrindas pasinaudoti sutartyje numatyta teise nutraukti sutartį anksčiau termino.

Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje taip pat pabrėžė, kad bankas gavo didžiąją dalį įmokų. Tuo tarpu kliento vykdoma veikla dėl pasekmių, kurios kyla nutraukus sutartį, būtų iš esmės sutrikdyta. Byloje nebuvo nustatyta duomenų, kad tolesnis sutarties vykdymas būtų prieštaravęs esminiams banko teisėtiems interesams. Bankas iš esmės buvo gavęs, ko tikėjosi iš sutarties, pats toleravo griežto mokėjimų grafiko nesilaikymą, banko interesai pavėluoto mokėjimo atvejais buvo apsaugoti teise reikalauti, kad klientas mokėtų pagal sutarčių sąlygas apskaičiuotus delspinigius. Be to, bankas neturėjo pagrindo manyti, kad klientas ateityje neįvykdys savo prievolių ar kad nepajėgs toliau to daryti.

Klientas sėkmingai ūkininkauja ir toliau naudodamas kombainą!