Naujienos - 2020.08.13
Naujienos - 2020.08.13

Aktualūs Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai

Darbo kodeksas nuo rugpjūčio 1 d. pasipildė naujais pakeitimais. Pakeitimų yra net 18, tačiau juos trumpai apžvelgsime išskiriant svarbiausius aspektus.

  • Su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas – jeigu darbo santykiai pasibaigia, o darbdavys ne dėl darbuotojo kaltės uždelsia atsiskaityti su darbuotoju, netesybos darbuotojui bus skaičiuojamos proporcingai uždelstam laikui, o ne mėnesiais, kai uždelsimo laikotarpis yra trumpesnis nei 1 mėnuo. Netesybų dydį tuomet sudarys darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio suma, apskaičiuota proporcingai uždelsto atsiskaitymo laikotarpiui.
  • Apsauga sveikatos problemų turintiems asmenims – jeigu pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą darbuotojas nebegali eiti pareigų ar dirbti darbo ir jeigu jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba, kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra, darbuotojas galės būti atleidžiamas išmokant jam 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
  • Kompensacija už darbą lauko sąlygomis – dirbantiems lauko sąlygomis nuo rugpjūčio 1-osios Darbo kodeksas numatys būtinybę padengti išlaidas, susijusias su darbo sąlygomis, t. y. kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai dirbtą tokio pobūdžio darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.
  • Nėščiųjų atleidimo sąlygos – nėščios darbuotojos galės būti atleistos tik darbdavio pabaigos atveju (kai nelieka darbdavio). Darbuotojai turintys vaiką iki 3 metų galės būti atleisti tiek tuo atveju, kai nesutiks su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo, tiek darbdavio pabaigos atveju, kai nelieka darbdavio. Darbo sutartis darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, su nėščia darbuotoja galės būti nutraukta įspėjus darbuotoją prieš 3 mėnesius, o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – prieš 6 savaites.
  • Nuotolinis darbas – darbdavys, jei neįrodys, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų darbas nuotoliniu būdu sukeltų per dideles sąnaudas, privalės tenkinti darbuotojo prašymą dėl darbo nuotoliniu būdu (ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos). Dirbti nuotoliniu būdu galės prašyti ne tik nėščios, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančios darbuotojos ar darbuotojai auginantys vaiką iki trejų metų, darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, tačiau ir darbuotojai turintys pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jų sveikatos būklę.