Paslauga
Paslauga

Prawo ubezpieczeniowe

  • Udzielamy konsultacji prawnych z powodu ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłat.
  • Reprezentujemy klientów, w sporach z powodu stosunków ubezpieczeniowych, t. j. z powodu umów ubezpieczenia cywilnej odpowiedzialności, obowiązkowego ubezpieczenia cywilnej odpowiedzialności kierowców, cywilnej odpowiedzialności wykonawcy robót, ubezpieczenia zdrowia oraz ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków, życia, mienia.
  • Reprezentujemy klientów w sądzie w sporach między ubezpieczyłem oraz ubezpieczonym z powodu odpowiedniego wykonania podjętych przez umowę ubezpieczeniową zobowiązań.