Paslauga
Paslauga

Prawo rodzinne i spadkowe

  • Konsultujemy w problemach zamieszkania oddzielnie, rozwiązania małżeństwa, podziału majątku, utrzymania małżonków oraz/lub dzieci, ustalenia porządku obcowania, uznania /zaprzeczenia ojcostwa.
  • Sporządzamy umowy przed/post małżeńskie, umowy o skutkach rozwiązania małżeństwa.
  • Reprezentujemy w sprawach o rozwiązania małżeństwa z powodu winy małżonka, uznania osoby za bezwłasnowolne lub z ograniczoną własnowolnością, ustalenia opieki.
  • Konsultujemy w sprawach prawa spadkowego w związku ze sporządzeniem testamentu, przyjęcia spadku, uznania testamentu nieprawomocnym.
  • Reprezentujemy interesy spadkobierców w sądzie z powodu prawa na obowiązującą część spadku, również w zaprzeczeniu prawa do spadku spadkobiercy lub innej osoby, pretendującej do spadku.