Paslauga
Paslauga

Prawo pracy

  • Konsultujemy w problemach zawarcia umów o pracę, wykonania, zmiany oraz rozwiązania.
  • Sporządzamy kolektywne umowy.
  • Konsultujemy pracodawców z powodu dyscyplinarnej odpowiedzialności, bezprawnego zwolnienia z pracy oraz wynagrodzenia szkody.
  • Konsultujemy pracodawców z powodu stosunków ze związkami zawodowymi oraz radami pracy.
  • Konsultujemy z powodu zatrudnienia, zezwolenia na pracę, zamieszkania w Litwie obywateli UE, państw trzecich.
  • Reprezentujemy klienta w komisjach sporu o pracę oraz w sądzie, w rozpatrzeniu indywidualnych oraz kolektywnych sporów z powodu pra