Paslauga
Paslauga

Prawo migracji

  • Prawna pomoc w uzyskaniu zezwolenia na stałe lub tymczasowe zamieszkanie w Litewskiej Republice oraz na przedłużenie ważnych zezwoleń.
  • Reprezentacja w instytucjach państwowych przy rozpatrzeniu wniosków o wydanie zezwolenia na stałe lub tymczasowe zamieszkanie w Litewskiej Republice.
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych podczas rozwiązania sporów między klientem a departamentem migracji.