Paslauga
Paslauga

Šeimos ir paveldėjimo teisė

  • Konsultuojame, gyvenimo skyrium, santuokos nutraukimo, turto dalybų, sutuoktinių ir/ar vaikų išlaikymo, bendravimo tvarkos nustatymo, tėvystės pripažinimo/nuginčijimo klausimais.
  • Rengiame prieš/povedybines sutartis, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių.
  • Atstovaujame bylose dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globos nustatymo.
  • Konsultuojame paveldėjimo teisės klausimais, susijusiais su testamento sudarymu, palikimo priėmimu, testamento pripažinimu negaliojančiu.
  • Atstovaujame įpėdinių interesus teisme dėl teisės į privalomąją palikimo dalį, taip pat ginčijant įpėdinio ar asmens pretenduojančio į palikimą paveldėjimo teises.