Paslauga
Paslauga

Migracijos teisė

  • Teisinė pagalba leidimams nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti ir pratęsti galiojančius leidimus;
  • Atstovavimas valstybės institucijose nagrinėjant prašymus išduoti leidimus nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Atstovavimas teisminiuose procesuose, sprendžiant ginčus tarp kliento ir Migracijos departamento.