Paslauga
Paslauga

Draudimo teisė

  • Teikiame teisines konsultacijas dėl draudimo apsaugos ir išmokų.
  • Atstovaujame klientams, kai kyla ginčas dėl draudimo santykių, t. y. dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarčių, vairuotojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, rangovų civilinės atsakomybės draudimo, sveikatos ir nelaimingų atsitikimų, gyvybės, turto draudimo.
  • Atstovaujame ginčuose teisme tarp draudėjo ir draudiko dėl draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo.