Paslauga
Paslauga

Darbo teisė

  • Konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais.
  • Rengiame kolektyvines sutartis.
  • Konsultuojame darbuotojų drausminės atsakomybės, neteisėto atleidimo ir žalos atlyginimo klausimais.
  • Konsultuojame darbdavius dėl santykių su profesinėmis sąjungomis ir darbo tarybomis.
  • Konsultuojame dėl ES piliečių, trečiųjų valstybės šalių piliečių įdarbinimo, leidimų dirbti, gyventi Lietuvoje išdavimo.
  • Atstovaujame darbo ginčų komisijose ir teisme sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus.